Contributie 2018

Zoals voorgaande jaren wordt ook voor jaar 2018 de te betalen contributie aan de leden verstuurd per mail. Voor mensen die niet beschikken over mail krijgen onderstaand overzicht per post.

Contributie 2018, zoals vastgesteld in jaarvergadering van 1 februari 2017, bedraagt:

Senioren                                           € 95,00                bij betaling vóór 1 februari 2018                € 85,00
vanaf jaar waarin 18
geboortejaar 2000 t/m 1900

Senioren                                           € 90,00                bij betaling vóór 1 februari 2018 € 80,00
met kantinedienst
vanaf jaar waarin 18
geboortejaar 2000 t/m 1900

Jeugd tot 12 jaar                            € 22,50
geboortejaar 2018 t/m 2007

Jeugd waarin 12
tot 18 jaar                                        € 45,00
geboortejaar 2006 t/m 2001

Competitielid
aanvaard door bestuur                  € 25,00

Donateur                                          € 25,00

 

Wij vragen u uw contributie te storten op rekeningnummer:
IBAN:  NL48 RABO 0101220146
BIC: RABONL2U
Met vermelding van voor- en achternaam van leden waarvoor contributie wordt betaald.

Om een correcte ledenadministratie door te kunnen geven aan de  KNLTB vragen wij u vóór 31 januari te betalen.

Afmelding lidmaatschap dient te gebeuren voor 20 januari a.s. bij info@tcsjef.nl
Uiterlijke betalingsdatum is 30/03/2018, hierna volgt afmelding bij de KNLTB (Belangrijk voor competitiespelers)
Bij niet tijdige afmelding dient door senioren € 25,00 betaald te worden voor afdrachten aan de KNLTB.