Contributie 2018

Zoals voorgaande jaren wordt ook voor jaar 2018 de te betalen contributie aan de leden verstuurd per mail. Voor mensen die niet beschikken over mail krijgen onderstaand overzicht per post. Contributie 2018, zoals vastgesteld in jaarvergadering van 1 februari 2017, bedraagt: Senioren                                           € 95,00                bij betaling vóór 1 februari 2018                € 85,00 vanaf jaar waarin 18 geboortejaar 2000 t/m 1900 Senioren                                           € 90,00                bij betaling vóór 1 februari 2018 € 80,00 met kantinedienst vanaf jaar waarin 18 geboortejaar 2000 t/m 1900 Jeugd tot 12 jaar                            € 22,50 geboortejaar 2018 t/m 2007 Jeugd waarin 12 tot 18 jaar                                        € 45,00 geboortejaar 2006 t/m 2001 Competitielid aanvaard door bestuur                  € 25,00 Donateur                                          € 25,00   Wij vragen u uw contributie te storten op rekeningnummer: IBAN:  NL48 RABO 0101220146 BIC: RABONL2U Met vermelding van voor- en achternaam van leden waarvoor contributie wordt betaald. Om een correcte ledenadministratie door te kunnen geven aan de  KNLTB vragen wij u vóór 31 januari te betalen. Afmelding lidmaatschap dient te gebeuren voor 20 januari a.s. bij info@tcsjef.nl Uiterlijke betalingsdatum is 30/03/2018, hierna volgt afmelding bij de KNLTB (Belangrijk voor competitiespelers) Bij niet tijdige afmelding dient door senioren € 25,00 betaald te worden voor afdrachten aan de KNLTB.