Beste leden,

Zoals beloofd in onze laatste update, kunnen we jullie nu ook mededelen dat alle banen weer speelklaar zijn.
Aan de eerste reacties te horen liggen de banen er weer piekfijn bij. Eigenlijk zoals altijd.

Dat is de verdienste van onze baanonderhoudsploeg, die dat ieder jaar weer met veel enthousiasme en kennis van zaken voor elkaar krijgt.
Daarvoor onze dank! Mede ook door het her bestraten en de nieuwe omheining kunnen we trots zijn op ons tennispark.

Graag hadden we het seizoen weer willen openen op de gebruikelijke manier, nl. met de open dag en een gezelligheidstoernooi.
Corona blijft ons echter lelijk achtervolgen. Daarom blijven voorlopig alle afgesproken regels van kracht.

We merken dat onder de leden daar begrip voor is. En dat doet ons goed.
Ook dat er al 75% van de leden hun contributie heeft betaald, is een teken aan de wand. Er is begrip; kosten gaan gewoon door!
Gelukkig kunnen en mogen de tennislessen ook gewoon doorgang vinden. Klik hier voor het inschrijfformulier

Maar we hopen allemaal dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten aan de Herendreef. Er is licht aan het einde van de tunnel!!

T.C. Sjef zal hierbij het protocol aanhouden van de KNLTB. We verzoeken jullie allemaal om dit protocol te respecteren en volledig op te volgen.

Algemeen contact voor de corona maatregelen vanuit het bestuur is: Paul Scherbeijn – 0031/117 49 19 29.

Volwassen leden

 • Volwassenen kunnen vrij spelen en/of trainen zonder toezichthouder.
 • Vanaf heden is dubbelen/mixen terug toegelaten, mits de 1,5m afstand gehandhaafd wordt.
 • Spelers moeten ALTIJD van tevoren een baan reserveren via de KNLTB app. Bij problemen of vragen graag contact opnemen met Vicky op het nummer 0032 472 65 93 04. 

Jeugdleden

 • De tennisbanen zijn geopend voor alle jeugdleden tot en met 18 jaar op de volgende tijdstippen:
 • Dinsdag van 19.00u tot 21.00u – toezichthouder: Gunther Van den Abeele
 • Woensdag van 19.00u tot 21.00u – toezichthouder: Evi Tournois
 • Donderdag van 19.00u tot 21.00u – toezichthouder: Sharon Paridaen
 • In het weekend op afspraak en alleen bij beschikbaarheid van een toezichthouder
 • Als je wilt komen tennissen op één van de bovengenoemde dagen, maak je hiervoor op voorhand een afspraak via KNLTB-app of telefoon bij Sharon: 06-12544854.
 • Zonder afspraak is het niet toegestaan om het tennispark te betreden.
 • Ouders mogen het park niet betreden, kinderen worden afgezet aan het hek bij de ingang van het park. Ophalen gebeurt ook weer bij het hek op het afgesproken tijdstip met de toezichthouder
 • De toezichthouder zal een baan aanwijzen, er zijn geen tennisballen of ander tennisgerief beschikbaar. Ieder jeugdlid neemt zijn of haar eigen tennisspullen mee.
 • Er wordt geen high five of ander fysiek contact tussen de spelers toegestaan.
 • Indien je klaar bent met tennissen, zal de toezichthouder de baan vegen.
 • De tenniskooi is alleen beschikbaar op de bovengenoemde tijden en na het maken van een afspraak. De kooi is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 jaar en ouder. De jeugd onder 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de muur.
 • Tennis voor de jeugd op woensdagnamiddag door Marie/Piet/Marleen zal zeker tot 8 juni niet doorgaan. Meer info hieromtrent volgt later.

Algemeen

 • Het tennispark (de banen) zal open zijn van 09.00u tot 22.00u. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn voorlopig gesloten.
 • De tenniskantine is alleen geopend voor toiletbezoek.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van het scorebord en de bankjes.
 • Er zullen desinfecterende middelen in de inkomhal ter beschikking gesteld worden.
 • Ga na het spelen direct naar huis.

We rekenen allemaal op jullie medewerking bij het naleven van bovengenoemd protocol. De toezichthouder zal bij het niet naleven van bovengenoemde afspraken, maatregelen nemen. Indien er meermaals overtreding geconstateerd wordt van het protocol, zullen we genoodzaakt zijn om het tennispark te sluiten. Maar we gaan er natuurlijk vanuit, dat dit absoluut niet nodig zal zijn en  verwelkomen jullie graag.

Indien er een update van het protocol is, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen.

Hieronder nog eens in het kort de maatregelen van de KNLTB, welke ook zichtbaar op het tennispark opgehangen zullen worden.

Rest het ons om jullie vooral veel tennisplezier toe te wensen de komende tijd.