Klik hier voor het volledige Activiteitenschema 2020

 

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

Algemene ledenvergadering

16 januari 2020 @ 20:00 23:30

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken en uitgaande stukken. Aanvraag subsidie BOSA
 4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 16/01/2019
 5. Vaststellen jaarverslag 2019
 6. Verslag kascommissie: Carla v.d. Maden Paridaen en Bennie Pielaet. Verkiezing nieuwe kascommissie. Bennie Pielaet  treedt af.
 7. Financieel overzicht 2019. Begroting 2020.
 8. Vaststelling contributie 2021: Voorstel bestuur is om de contributie voor de senioren vast te stellen op € 98,00 . Bij betaling voor 1 februari 2021 krijgen de seniorleden een korting van € 10,00 en wordt het dus € 88,00. De contributie voor de jeugd blijft ongewijzigd.

Donateurschap: € 25,00 per jaar.

 1. Bestuursverkiezing: Vicky De Windt en Christiaan Trapman zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.

Kandidaatstelling door de leden moet ingevolge art. 6 van het huishoudelijk reglement uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering plaats vinden .

 1. Aangelegenheden wedstrijdcommissie: Piet Baas en Norwin van Riel
 2. Belangrijke data seizoen 2020
 3. Competitieteams + afspraken
 4. Jeugdcommissie: Gunther Van den Abeele, Vicky De Windt, Sharon van Espen-Paridaen, Evi Tournois. Plannen en programma voor 2020
 5. CO-groep: Marie Baas, Boud de Coussemaker, Cindy Blondeel, Gino Dhont, Patricia de Croock en Miranda van Graefschepe. Zaken die de kantinecommissie aangaan.
 6. Ledenadministratie: ledenpassen 2020 worden pas uitgereikt na ontvangst van betaling.
 7. Speelklaar maken tennispark en onderhoudsafspraken. Korte toelichting op de werkzaamheden.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er een nieuwjaarsborrel.

Bestuur TC S.J.E.F

Gegevens

Datum:
16 januari 2020
Tijd:
20:00 – 23:30