Op deze pagina is allerhande informatie te vinden die betrekking heeft op onze vereniging.

Info

Contributie
Contributie 2018 senioren € 95,00 bij betaling voor 1 februari € 10,00 korting
senioren met kantinedienst € 90,00 bij betaling voor 1 februari € 10,00 korting

junioren tot jaar waarin 12 € 22,50
junioren jaar waarin 12 tot jaar waarin 18 € 45,00

Klik hier voor de uitgebreide info m.b.t. de contributie

Bestuursverslagen

  • Laatst goedgekeurde notulen bestuursvergadering: te bekijken in de kantine achter de bar
  • Notulen algemene ledenvergadering 14/01/2016: te bekijken in de kantine achter de bar
  • Jaarverslag 2016: te bekijken in de kantine achter de bar
  • Klik hier voor info m.b.t. de ledenvergadering