Op deze pagina is allerhande informatie te vinden die betrekking heeft op onze vereniging.

Info en formulieren Contributie
Contributie 2019 senioren € 96,00 bij betaling voor 1 februari € 10,00 korting
senioren met kantinedienst € 91,00 bij betaling voor 1 februari € 10,00 korting

junioren tot jaar waarin 12 € 22,50
junioren jaar waarin 12 tot jaar waarin 18 € 45,00

Contributie kan worden overgemaakt op:
IBAN:  NL48 RABO 0101220146
BIC: RABONL2U
Met vermelding van voor- en achternaam van leden waarvoor contributie wordt betaald.
Om een correcte ledenadministratie door te kunnen geven aan de  KNLTB vragen wij u vóór 31 januari te betalen.

Afmelding lidmaatschap dient te gebeuren voor 15 januari a.s. bij info@tcsjef.nl Uiterlijke betalingsdatum is 30/03/2019, hierna volgt afmelding bij de KNLTB (Belangrijk voor competitiespelers) Bij niet tijdige afmelding dient door senioren € 25,00 betaald te worden voor afdrachten aan de KNLTB.

Bestuursverslagen
  • Laatst goedgekeurde notulen bestuursvergadering: te bekijken in de kantine achter de bar
  • Notulen algemene ledenvergadering 16/01/2019: te bekijken in de kantine achter de bar
  • Klik hier voor het Jaarverslag 2018
  • Klik hier voor het Jaarverslag van de jeugd 2018