Op deze pagina is allerhande informatie te vinden die betrekking heeft op onze vereniging.

Info en formulieren

Contributie
Contributie 2024 senioren € 100,00, bij betaling voor 31 januari € 10,00 korting
Senioren met kantinedienst € 95,00, bij betaling voor 31 januari € 10,00 korting

junioren tot en met 11 jaar € 30,00
junioren jaar waarin 12 tot jaar waarin 18 € 50,00

Competitielid:
Met toestemming van bestuur                      € 25,00

Donateur:                                                         € 25,00

Contributie kan worden overgemaakt op:
IBAN:  NL48 RABO 0101220146
BIC: RABONL2U
Met vermelding van voor- en achternaam van leden waarvoor contributie wordt betaald.
Om een correcte ledenadministratie door te kunnen geven aan de  KNLTB vragen wij u vóór 31 januari te betalen.

Afmelding lidmaatschap dient te gebeuren voor 31 januari a.s. bij info@tcsjef.nl

Bestuursverslagen

  • Laatst goedgekeurde notulen bestuursvergadering: te bekijken in de kantine achter de bar
  • Notulen algemene ledenvergadering 16/01/2020: te bekijken in de kantine achter de bar
  • Klik hier voor het Jaarverslag 2022
  • Klik hier voor het Jaarverslag van de jeugd 2022